KU ACTIVE / ฟิล์มไบโอแอคทีฟถนอมอาหารจากธรรมชาติ

ทีม: KU ACTIVE
ชื่อผลงาน: ฟิล์มไบโอแอคทีฟถนอมอาหารจากธรรมชาติ
มหาวิทยาลัย: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สมาชิกในทีม: 
1. นาย ธนกร แย้มสุขสวัสดิ์
2. นางสาว กมลชนก ปภาอรุณวิชญ์

        จากปริมาณการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวเป็นทรัพยากรที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน  โดยบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เป็นหนึ่งในปัญหาขยะอยู่ด้วย 

        โดยฟิล์มถนอมอาหารนั้นเป็นที่นิยมสำหรับใช้ในการเก็บรักษาอาหารให้สดและสะอาด แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาขยะ เนื่องจากใช้ได้ครั้งเดียว แล้วต้องทิ้งไป ทำให้ทีม KU ACTIVE มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้านขยะโดยการออกแบบนวัตกรรมฟิล์มถนอมอาหารจากวัสดุชีวภาพ โดยเป็นฟิล์มถนอมอาหารที่ทำจากไบโอพลาสติก ซึ่งสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ทดแทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบตั้งต้น และมีคุณสมบัติจากสารสกัดธรรมชาติซึ่งช่วยออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดปฎิกิริยา oxidation ทำให้ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้

วิธีการผลิตชิ้นงานนวัตกรรม

 1. นำสตาร์ชมันสำปะหลัง กลีเซอรอล และสารสกัดจากธรรมชาติ ปั่นผสมให้เข้ากันตามสัดส่วน
2. นำส่วนผสมที่เข้ากันแล้ว ขึ้นรูปเป็นเม็ด Thermoplastic starch (TPS) โดยเครื่องอัดรีด (Extruder)
3. นำเม็ด Thermoplastic starch ที่ได้ขึ้นรูปเป็นฟิล์มถนอมอาหาร โดยผ่านเข้าเครื่อง Cast film extrusion หรือ Blown film extrusion

        ซึ่งฟิล์มถนอมอาหารไบโอแอคทีฟ ไม่เพียงแต่จะช่วยถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้นจากสารสกัดจากธรรมชาติ แต่จะช่วยลดปัญหาด้านขยะ ด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ดี และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกนำไปห่ออาหารสำหรับแบรนด์ต่างๆ อีกด้วย 

< ก่อนหน้า ถัดไป >