Aloe Patch / AloePatch แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก

ทีม: Aloe Patch
ชื่อผลงาน: AloePatch แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก
มหาวิทยาลัย:  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมาชิกในทีม: 
1. นาย กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง
2. นาย พีรพงศ์ ประไพ
3. นาย รัฐนันท์ เจียมวชิระ

ที่มาของนวัตกรรม: 

       จากแนวโน้มในการใช้แผ่นปิดแผลที่มีจำนวนมากถึง 10 ล้านแผ่นในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ, ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรคติดเตียงที่ส่งผลให้เป็นแผลกดทับ เป็นต้น โดยแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีปัญหาทางด้านการทำความสะอาดได้ยากหลังจากการใช้งาน, เสี่ยงต่อการทำให้บาดแผลเปิดออก สมานแผลได้ช้าลงจากการดึงพลาสเตอร์ปิดแผลออก หรือการไม่ดูดซับของเหลวทำให้แผลเปียก เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้และทำให้แผลหายช้ามากกว่าเดิม

        ซึ่งทำให้เป็นที่มาของทีม Aloe Patch นวัตกรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  คิดค้นแผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ชนิดล้างออกได้ ที่ประกอบไปด้วยผงวุ้นของว่านหางจระเข้และสารสกัดจากใบบัวบก ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายประการ เช่น 

1. ทำความสะอาดง่ายสามารถเช็ด-ล้างออกได้ด้วยน้ำหรือน้ำเกลือ โดยไม่ต้องลอกออกทำให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ไม่ทำให้แผลเปิด
2. สามารถดูดซับเลือดและน้ำหนองได้ถึง 2-3 เท่าของน้ำหนักแผ่น
3. ลดการอักเสบของแผล  และสมานแผลให้เร็วขึ้น
4. สามารถช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อ
5. มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย  
6. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในแผล และลดการเกิดแผลเป็น


       ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจในการต่อยอดจากพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการรักษาแผลที่ดีอยู่แล้วอย่างว่านหางจระเข้ และใบบัวบก ทำให้ทีม Aloe Patch มีโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถนำไปผลิตแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลทดแทนการใช้แผ่นพลาสเตอร์แบบทั่วไปในปัจจุบันได้จริง และสามารถทำให้แผลหายเร็วมากขึ้น 

 

 

< ก่อนหน้า ถัดไป >