หัวกะทิ / กะทิก้อนแปรรูปจากน้ำกะทิสด

ทีม: หัวกะทิ
ชื่อผลงาน: 
กะทิก้อนแปรรูปจากน้ำกะทิสด
มหาวิทยาลัย: วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สมาชิกในทีม: 

1. นางสาว พิมพ์วิภา ป้องกัน
2. นางสาว ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์ 
3. นางสาว บุษกร เตียวตระกูล
4. นางสาว ปาณิสรา ธุรกิจขจร

        ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทย เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไทยส่งออกน้ำมะพร้าวและกะทิเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยส่งออกกะทิสำเร็จรูปในปี 2558 เป็นจำนวนมากถึง 74.5% ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทั้งหมด โดยกะทิสำเร็จรูปที่ส่งออกไปนั้นส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง มีต้นทุนการส่งค่อนข้างสูงเนื่องจากมีน้ำหนักเยอะ และมี Shelf life ได้ไม่นานนัก

        กลุ่มหัวกะทิจึงคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปน้ำกะทิในรูปแบบกะทิก้อน โดยใช้เทคนิคระบบพ่นฝอย Spray dry ทำให้กะทิสามารถแปรรูปเป็นผงก่อนที่จะทำเป็นก้อนได้ ซึ่งกะทิก้อนจะมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้คือ

1. สามารถพกพาได้สะดวก มีน้ำหนักเบา
2. ลดน้ำหนักในการขนส่ง สามารถขนบรรทุกได้มากกว่ากะทิน้ำแบบกล่อง ถึง 30% และลดปัญหาสินค้าเสียหายจากการขนส่งและเก็บรักษา
3. สามารถใช้งานได้ตรงตามปริมาณที่ต้องการ
4. สามารถเก็บได้ หากใช้ไม่หมดเพียงครั้งเดียว
5. ยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้นกว่ากะทิสำเร็จรูปชนิดน้ำถึง 2 ปี
6. ให้กลิ่นและรสชาติเหมือนกะทิน้ำ 

        โดยนวัตกรรมของทีมหัวกะทิ มีแนวคิดที่จะพลิกโฉมการแปรรูปอาหารที่มีชื่อเสียงของไทย และเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานกว่ากะทิน้ำสำเร็จรูปแบบเดิมได้มากมาย และเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการส่งออกมะพร้าวของประเทศไทย

< ก่อนหน้า ถัดไป >