รอบ 12 ทีมสุดท้าย

BIO-CAP

BIO-CAP

Aloe Patch

Aloe Patch

Cellu-Love

Cellu-Love

IoT-Farm2Food

IoT-Farm2Food

KU ACTIVE

KU ACTIVE

MODSOM KMUTT

MODSOM KMUTT

PRO-UP

PRO-UP

เกษตรสำราญ

เกษตรสำราญ

คุณหมออ้อย

คุณหมออ้อย

สาวน้อยอ้อยควั่น

สาวน้อยอ้อยควั่น

หัวกะทิ

หัวกะทิ

อรุณเบิกฟ้า

อรุณเบิกฟ้า