ภาพบรรยากาศ Road Show Day 6 @มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ Road Show Day 6 @มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศงาน  Road Show ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Day 6 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

Road Show Day 6@Thammasat University Rangsit