ภาพบรรยากาศงาน Road Show Day 6 @มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศงาน  Road Show Day 6 @มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศงาน  Road Show ที่มหาวิทยาลัยรังสิต Day 6 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University Road Show Day 6 @Rangsit University