ภาพบรรยากาศ Road Show Day 7 @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ Road Show Day 7 @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศ Road Show Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 Day 7 @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อให้ความรู้กี่ยวกับนวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจไทยและเชิญชวนน้องๆ นิสิตจุฬาเข้าร่วมประกวดกับโครงการ Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University
Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University Road Show Day 7 @Chulalongkorn University