กลุ่มมิตรผลเปิดเวทีประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเยาวชนครั้งแรกในไทย

กลุ่มมิตรผลเปิดเวทีประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเยาวชนครั้งแรกในไทย

         ในภาพ: กลุ่มมิตรผล นำโดย นายประวิทย์ ประกฤตศรี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล จัดเวิร์คช็อปปั้นไอเดีย นำเยาวชน 60 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต เข้าอบรมเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถอย่างรอบด้าน ด้วยการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา โดยมี ดร.วิเชียร  สุขสร้อย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), นายวีระ เจียรนัยพานิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) Head of KBank Digital Partnership ธนาคารกสิกรไทย, นางสาวปัญจพร คู่สามารถ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด และ นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ร่วมเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้