ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp

April 28, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp กับทางโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ของกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับทุนการศึกษา 1) นางสาว ภัทรพรรณ เพียนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2) นางสาว สนธิรัตน์ เจริญรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3) นางสาว ปาณิสรา ธุรกิจขจร เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา4) นางสาว ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา5) นางสาว พิมพ์วิภา ป้องกัน เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา6) นางสาว บุษกร เตียวตระกูล เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา7) นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกื้อบุญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8) นางสาว อัณณ์ญาดา เดชสุริยะพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9) นางสาว ศศิวิมล จันทรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10) นางสาว […]

วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

March 9, 2017

       วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ตั้งแต่วันแรกของการประกาศรับสมัคร สู่วันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีนวัตกรไทยรุ่นใหม่มากมายที่ตบเท้าเข้ามาร่วมประกวดในโครงการนี้ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อมาขัดเกลาไอเดียนวัตกรรม ต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจไทยในอนาคต          ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมรุ่นใหม่ทุกท่าน ในปีต่อๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดในตลอดทั้งโครงการฯ ทางโครงการจะต้องขอขออภัยมา ณ ที่นี้ โครงการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards  

ประมวลภาพกิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

ประมวลภาพกิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

March 7, 2017

โครงการ  “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ C Asean โดยเป็นงานติดสินรางวัลจากผู้เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรเยาวชนไทย โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการ Pitching ไอเดียต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทีม คุณหมออ้อย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 200,000 บาท       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม สาวน้อยอ้อยควั่น ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 150,000 บาท       รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Aloe Patch ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท    

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp
April 28, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp กับทางโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ของกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับทุนการศึกษา 1) นางสาว ภัทรพรรณ เพียนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2) นางสาว สนธิรัตน์ เจริญรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3) นางสาว ปาณิสรา ธุรกิจขจร เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา4) นางสาว ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา5) นางสาว พิมพ์วิภา ป้องกัน เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา6) นางสาว บุษกร เตียวตระกูล เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา7) นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกื้อบุญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8) นางสาว อัณณ์ญาดา เดชสุริยะพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9) นางสาว ศศิวิมล จันทรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10) นางสาว […]

วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016
March 9, 2017

วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

       วิดิโอประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ตั้งแต่วันแรกของการประกาศรับสมัคร สู่วันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีนวัตกรไทยรุ่นใหม่มากมายที่ตบเท้าเข้ามาร่วมประกวดในโครงการนี้ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อมาขัดเกลาไอเดียนวัตกรรม ต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจไทยในอนาคต          ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมรุ่นใหม่ทุกท่าน ในปีต่อๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดในตลอดทั้งโครงการฯ ทางโครงการจะต้องขอขออภัยมา ณ ที่นี้ โครงการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards  

ประมวลภาพกิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
March 7, 2017

ประมวลภาพกิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

โครงการ  “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016″ นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ C Asean โดยเป็นงานติดสินรางวัลจากผู้เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรเยาวชนไทย โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการ Pitching ไอเดียต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทีม คุณหมออ้อย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 200,000 บาท       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม สาวน้อยอ้อยควั่น ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 150,000 บาท       รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Aloe Patch ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท