จากสาหร่ายสู่เชื้อเพลิง

จากสาหร่ายสู่เชื้อเพลิง

Seaweed

        เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่นําสาหร่ายมาต่อยอด จนกลายเป็นเชื่อเพลิงชีวภาพ ด้วยฝีมือของ Sara Volz นักเรียนวัย 17 ปี ที่คิดค้นกระบวนการคัดเลือกทางอินทรีย์เพื่อให้ได้แหล่งพลังงานมากที่สุด นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวสามารถนําไปปรับใช้ได้โดยง่าย เพราะเธอเองก็พัฒนาโครงการนี้ จากห้องนอนของตัวเอง แต่ ถึงจะเป็นอย่างนั้นผลงานของเธอก็ยังได้รับการยอมรับและคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง IntelScienceTalent Search มาครอบครองอีกด้วย 

3

4

ที่มา : www.extremetech.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก : 

102iw.ang.af.mil
glamour.com
www.intel.com