เตาพลังชีวมวลเพื่อท้องถิ่นทุรกันดาร ฝีมือเด็กหนุ่มจากไอร์แลนด์

เตาพลังชีวมวลเพื่อท้องถิ่นทุรกันดาร ฝีมือเด็กหนุ่มจากไอร์แลนด์

         Richard O’Shea เด็กหนุ่มวัย 18 ปี จากเมือง Blarney เขต County Cork ประเทศไอร์แลนด์ คือหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากงาน BT Young Scientist & Technology Exhibition ประจำปี 2010 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในประเทศไอร์แลนด์ในระดับอายุต่างๆ ได้ส่งโครงการทางวิทยาศาสตร์เข้าประกวด 

 

2

 

          “A biomass fired cooking stove for developing countries” โครงการเตาพลังชีวมวลสำหรับประเทศด้อยพัฒนา คือผลงานที่ทำให้ริชาร์ดชนะใจกรรมการ และเป็นผู้ชนะเลิศในรุ่นมัธยมปลาย สิ่งที่เขานำเสนอเหมือนจะเป็นโครงการธรรมดาๆ แต่จริงๆ แล้วมันผ่านการคิดมาอย่างดี เพื่อให้คนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์จากเตาที่เข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่มีกระป๋องขนาดใหญ่ และมีดพก ซึ่งเขาได้ศึกษามาแล้วว่ามีประชากรกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการดำรงชีวิต ได้แก่ ฟืน กิ่งไม้ หรือมูลสัตว์ เขาจึงคิดต้นเตาที่ทำจากกระป๋อง ซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง และออกแบบระบบการเผาไหม้ให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ที่สำคัญคือต้องปราศจากควัน

         ริชาร์ดเล่าถึงสาเหตุที่เขาออกแบบเตาให้เป็นระบบไร้ควัน เนื่องจากเขาได้ศึกษาและพบว่า ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาที่ใช้เตาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประกอบอาหารในบ้านนั้น มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเพราะสำลักควัน เนื่องจากอากาศไม่ถ่ายเท 

        ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่บวกกับความละเอียดรอบคอบ และคิดถึงผู้อื่นของริชาร์ด จึงทำให้กรรมการประทับใจในผลงานเตาพลังชีวมวลของเขามาก ซึ่งกรรมการท่านหนึ่งได้กล่าวว่าริชาร์ดได้ค้นคว้าทดลองมาอย่างละเอียด ตั้งแต่การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตา การใช้วัสดุที่หาได้ง่ายอย่างกระป๋อง และใช้อุปกรณ์เพียงแค่มีดพกก็สามารถประดิษฐ์เตาคุณภาพดีได้แล้ว

7

3

5

 

ที่มาเรื่อง

https://www.siliconrepublic.com/innovation/inventor-of-biomass-fired-cooking-stove-wins-bt-young-scientist-top-award

ขอบคุณภาพประกอบจาก

1 https://www.ucc.ie

2 http://ec.europa.eu

3 https://c1.staticflickr.com

4 http://www.irishtimes.com

5 http://www.irishtimes.com

6 https://twotube.ie

7 https://www.ucc.ie