คณะกรรมการตัดสิน

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประวิทย์ ประกฤตศรี

ประวิทย์ ประกฤตศรี

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กลุ่มมิตรผล

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

กรรมการ บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด

วิเชียร สุขสร้อย

วิเชียร สุขสร้อย

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์
นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

วีระ เจียรนัยพานิชย์

วีระ เจียรนัยพานิชย์

Head of KBank Digital Partnership ธนาคารกสิกรไทย

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC)

เกณฑ์ในการตัดสินการประกวด

รอบที่ 1 (เข้ารอบ 60 ทีม)

ความเป็นไปได้ของแนวความคิดที่สามารถพัฒนาเกิดขึ้นได้จริง
15%
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนต่อสังคม
15%
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
15%
ความคิดสร้างสรรค์ของแนวความคิด
40%
เทคนิคการนำเสนอจากคลิป VDO ความยาว 5 นาที
15%

รอบที่ 2 คัดเลือก 12 ทีม

ความเป็นไปได้ของแนวความคิดที่สามารถพัฒนาเกิดขึ้นได้จริง
15%
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนต่อสังคม
40%
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
15%
ความคิดสร้างสรรค์ของแนวความคิด
15%
เทคนิคการนำเสนอจากแผนธุรกิจ
15%

รอบสุดท้าย คัดเลือก 3 ทีม

ความเป็นไปได้ของแนวความคิดที่สามารถพัฒนาเกิดขึ้นได้จริง
40%
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนต่อสังคม
15%
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม
15%
ความคิดสร้างสรรค์ของแนวความคิด
15%
เทคนิคการนำเสนอและตอบคำถามจากแผนธุรกิจ
15%